Williams Sonoma White Gardenia Soap & Lotion, Classic 3-Piece Set Williams Sonoma White Gardenia Soap & Lotion, Classic 3-Piece Set