Williams Sonoma Prep Tools Peeler, White Williams Sonoma Prep Tools Straight Swivel Peeler