Williams Sonoma Hand Lotion, White Gardenia Williams Sonoma White Gardenia Hand Lotion