Williams Sonoma Bay Stripe Mitt & Potholder, Enamel Blue Williams Sonoma Bay Stripe Mitt & Potholder, Enamel Blue