White Strokes On Gold, Set of 2 White Strokes on Gold