Mini Chevron Cotton Throw, 50 Mini Chevron Cotton Throw, Tan