Faux White Amaryllis in Glass Vase Faux White Amaryllis in Glass Vase