Ashton Coral Pillow Cover, 22 Ashton Coral Pillow Cover, White