Accordion Garden Stool, White Accordion Garden Stool, White